Robbie Williams anodya zvinofadza, asingasimuki panguva imwe chete!

Muimbi Robbie Williams akataura nezvechokwadi chinotyisa pamusoro pake. Zvinotarisa kuti kubvira munguva pfupi yapfuura akatanga kutambura kubva pane zvisingafadzi zvikuru uye panguva imwechete yakazara noutano hwepfungwa. Haasi muimbi chete anotenderera kunze kweimba muhope usiku, iye anotambudzawo kicheni. Uyu mufananidzo wemakore makumi matatu nemakore anonyanya kufarira kune marudzi ose emasipi, ayo akachengetwa mumakisi uye firiji.

Hezvino kuti zvinoitika sei:

"Gore rose ndinodya usiku, asi kwete nenzira imwecheteyo nevamwe. Handimuke panguva imwe chete. Mangwanani anotevera handiyeuki chinhu, asi chinhu chakaipisisa ndechokuti nguva dzose ndinosarudza ndiro yakakwirira-koriori - keke, zvingwa, chokoti. Zvingava zvakanaka kana pfungwa dzangu dzisinganzwisisiki dzaida miriwo nemichero, asi kwete! Mupe masipi, mune zvakawanda. Ndakacherechedza chirwere changu chekudya uye masikati ndinoedza kuderedza kudya kune mapuroteni uye zvinomera zvekudya zvinonaka, kwandiri zvinonakidza, ini ndinogara ndiri mupfungwa yakaora mwoyo. "

Zvinetso nehope - kuneta kusingaperi

Kunyange zvazvo zvisingazivikanwe kana Robbie akakumbira rubatsiro kune vanyori, asi zvinonzwisisika chete chinhu chimwe chete, chirwere ichi chehope chinokanganisa zvakaipa pamararamiro ake ehupenyu. Nokuda kwekuti muimbi ane pakati peusiku pamakumbo ake, achidya zvokudya, anonzwa akaneta mangwanani!

Verenga zvakare

Pakupedzisira, inoenda kumukadzi wake anodiwa. Aida anoedza kumutsa vakatendeka mangwanani, uye panzvimbo yekumwemwerera anowana chikamu chezvakaipa. Ndezvipi zvingaita mudzimai nemadzimai evana vaviri venyeredzi yeBritish? Fungidzira kuti zvakaoma.